Вітання з нагоди отримання диплома доктора філософії

Щиро вітаємо колегу, Губарєву Дар’ю Вячеславівну, випускницю Педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова, старшого викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання з офіційним присудженням наукового ступеня та отриманням диплома доктора філософії в галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

 

диплом Губарєва Д. 22.12.21 1диплом Губарєва Д. 22.12.21 1

 

Нагадаємо, що захист відбувся у серпні 2021 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Тема дисертаційного дослідження: «Формування основ соціальної компетентності у молодших школярів засобами проєктної діяльності». Науковий керівник – Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завкафедри педагогіки і методики початкового навчання, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв'язків Педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова.

 

Дар’я Вячеславівна є не лише випускницею аспірантури, вона також успішно закінчила бакалаврат і магістратуру Педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова. Завжди приємно, коли випускники продовжують нести добре й вічне, а надто і працювати у нашому славетному університеті, на рідному факультеті. Висока професійність професорсько-викладацького складу нашого факультету забезпечується завдяки зацікавленості й небайдужості керівництва, яке дбає про розвиток кадрового потенціалу й підготовку власних науково-педагогічних і наукових кадрів в аспірантурі та докторантурі НПУ імені М. П. Драгоманова. 

 

Декан професор Тарас Олефіренко разом з усім колективом Педагогічного факультету сердечно вітають Дар’ю Вячеславівну Губарєву та бажають молодій колезі міцного здоров'я, наснаги для підкорення нових вершин, успішного втілення в життя творчих задумів і натхнення в професійному зростанні та в майбутніх цікавих наукових пошуках!