Ви тут:  Головна Наука Докторантура

Документи, що подаються для вступу в докторантуру на конкурсній основі:1документи в докторантуру

 • заява, підписана завідувачем кафедри, на яку особа вступає за конкурсом;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою та з автобіографією;
 • розгорнутий план докторської дисертації;
 • наукова доповідь (до 50 стор.) з теми докторської дисертації;
 • список опублікованих робіт;
 • відбитки основних наукових праць (монографія, підручник, навчальний посібник, статті, брошури та ін.);
 • копія диплома кандидата наук;
 • копія атестата доцента (за наявності);
 • клопотання з місця роботи про прийом до докторантури;
 • витяг із протоколу із зазначенням номеру протоколу засідання кафедри НПУ імені М.П. Драгоманова, яка приймає особу на навчання в докторантуру;
 • довідка з податкової інспекції (копія ідентифікаційного коду);
 • перша сторінка паспорта + сторінка з пропискою;
 • довідка про доходи з місця роботи за останні 2-3 місяці з інформацією про середньомісячну заробітну плату.

Заяви та документи до докторантури подаються особисто з 26 серпня 2020 по 31 серпня 2020 року та з 07 вересня по 15 вересня 2020 року.

Адреса університету:

01601, Київ-30, вул. Пирогова, 9, кім. 245

тел. 234-37-80

З 1990 року на факультеті функціонує докторантура з педагогічної та вікової психології, теорії навчання, теорії та методики професійної освіти, що забезпечує підготовку в межах 2 галузей наук з 5 спеціальностей:

* 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
* 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
* 13.00.07 – теорія та методика виховання
* 13.00.09 – теорія навчання
* 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

* 13.00.02 - теорія і методика образотворчого навчання

Для вступу в докторантуру подаються документи:
1. Заява.
2. Особовий листок з обліку кадрів з автобіографією.
3. Розгорнутий план докторської дисертації.
4. Наукова доповідь (до 50 стор.) з теми докторської дисертації.
5. Список опублікованих робіт.
6. Відбитки основних наукових праць (монографія, підручник, навчальний посібник, статті, брошури та ін.).
7. Копія диплома кандидата наук.
8. Копія атестата доцента.
9. Клопотання з місця роботи про прийом до докторантури.
10. Характеристика-рекомендація з місця роботи із зазначенням номера протоколу та дати засідання Вченої ради вузу.