Ви тут:  Головна Події Вчена рада Педагогічного факультету УДУ імені Михайла Драгоманова: від академічних успіхів до наукових перспектив

Вчена рада Педагогічного факультету УДУ імені Михайла Драгоманова: від академічних успіхів до наукових перспектив

 

 

28 лютого 2024 року в конференц-залі Педагогічного факультету було проведено чергове засідання Вченої ради з метою обговорення ключових питань, що стосуються академічного та наукового життя факультету.

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024

 

На початку зібрання представників факультету декан професор Тарас Олексійович Олефіренко вручив Грамоту ректора УДУ імені Михайла Драгоманова доцентові кафедри дошкільної освіти Гальченко Вікторії Миколаївні за професіоналізм проявлений в царині дошкільної освіти. Щиро вітаємо колегу з нагородженням, пишаємося значними досягненнями, бажаємо творчих успіхів та нових звершень у професійній діяльності!

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024 

 

Огляд зимової екзаменаційної сесії та підсумкової атестації

Першим пунктом порядку денного стало обговорення результатів зимової екзаменаційної сесії та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти педагогічного факультету у 2023/2024 н.р. Заступниця декана професор Шапошнікова Ірина Миколаївна виступила з доповіддю у супроводі презентації та надала детальний аналіз успішності студентів, висвітливши ключові досягнення та виклики, з якими зіткнулися здобувачі освіти протягом семестру. Зокрема, було підкреслено високий рівень академічної дисципліни та мотивації студентів, професійність роботи  професорсько-викладацького складу екзаменаційних комісій та секретарів, чітке дотримання регламенту, дотримання безпекових норм та створення доброзичливої комфортної для студентів атмосфери.

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024ВР на ПФ УДУ 28.02.2024

 

Загальна кількість випускників становить 239 осіб. Усього по денній формі навчання випуск магістрів становить 53 особи, по заочній – 186 осіб. Усі студенти склали комплексні кваліфікаційні іспити та захистили магістерські роботи на «відмінно» та «добре». Здобувачам присвоєні професійні кваліфікації відповідних напрямів і спеціальностей.

За результатами роботи державних комісій підготовлено звіти Голів ЕК із деталізованим аналізом кількісних і якісних показників. Відмічено кращих студентів та надано рекомендації до вступу в аспірантуру.

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024ВР на ПФ УДУ 28.02.2024

 

Заліково-екзаменаційна сесія студентів I-IV курсів першого освітнього рівня «бакалавр» і I курсу другого освітнього рівня «магістр» спеціальностей факультету на денній формі навчання відбулася відповідно до графіка навчального процесу та укладених і затверджених розкладів. На основі результатів складання студентами заліків здійснено допуск студентів до іспитів. Екзамени відбувалися у змішаній формі відповідно до вимог навчальних програм з 08.01.2024р. по 24.01.2024р. Кафедрами оновлено і затверджено зміст програм поточної атестації, розроблено білети та тестові завдання згідно з вимогами. Зі студентами проведено інструктажі з безпекових процедур та дій  під час повітряних тривог. Усі викладачі провели екзамени згідно з розкладом. Студенти, які не склали заліки або екзамени, вчасно оформили індивідуальні відомості ліквідації академзаборгованості. На здобувачів, що вчасно не ліквідували академзаборгованість, підготовлено і подано рапорти на відрахування зі студентського складу.

 

Загальна успішність студентів денної форми навчання за перший семестр по факультету така:

  • перший освітній рівень «бакалавр»: абсолютна успішність – 97,9%, показник якості – 71,4%;
  • другий освітній рівень «магістр»: абсолютна успішність – 98,3%, показник якості – 76,0%;
  • всього по факультету: абсолютна успішність – 98,0%, показник якості – 72,2%.

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024

 

У підсумку обговорення першого питання порядку денного Вчена рада Педагогічного факультету ухвалила відповідне рішення «Про результати зимової екзаменаційної сесії та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти педагогічного факультету у 2023/2024 н.р.» із переліком рекомендацій та відповідальних осіб зі складу структурних підрозділів факультету.

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024

 

Планування наукових заходів

Другий важливий пункт порядку денного стосувався затвердження переліку наукових заходів на ІІ півріччя 2023-2024 навчального року. Заступниця декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків професор Матвієнко Олена Валеріївна представила амбітний план майбутніх конференцій, семінарів, вебінарів, етапів творчих конкурсів та конкурсів наукових робіт, проведення наукових тижнів, випусків щорічних збірників, організації виставок та воркшопів, що мають на меті залучення студентів, аспірантів та викладачів до активного наукового життя. План передбачає не тільки розвиток академічних навичок учасників, але й сприяння міжнародній інтеграції та обміну досвідом з науковцями з інших університетів. (План додається).

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024

 

У розділі «Різне» секретар Вченої ради доцент Пугач Юлія Миколаївна, завідувачка кафедри української й іноземних мов та методик викладання в початковій та дошкільній освіті, порушила кілька додаткових, актуальних для факультетської спільноти, поточних питань, що потребували уваги та прийняття відповідних рішень.

 

Засідання Вченої ради стало свідченням відповідальної роботи факультету та відданості ідеї безперервного розвитку, прагнення до досягнення академічної досконалості. Планування наукових заходів та ініціативи, обговорені на зустрічі, покликані не тільки підвищити якість освіти, але й забезпечити студентам та викладачам можливості для професійного зростання та розвитку.

 

ВР на ПФ УДУ 28.02.2024