Ви тут:  Головна Аспірантура Підсумковий контроль знань аспірантів ☝️🧐

Підсумковий контроль знань аспірантів ☝️🧐

Підсумковий контроль знань аспірантів

за навчальними дисциплінами 2-го семестру 2022-2023 навчального року

у аспірантів 1-го, 2-го, 3-го курсів підготовки завершується  25.06. 2023 р.

 

Усім викладачам до 25.06.2023 р. слід надати до відділу аспірантури і докторантури:

✔️ заповнені Журнали обліку роботи групи аспірантів (з підписами викладачів) до відділу аспірантури і докторантури;

✔️ індивідуальні роботи (контрольні роботи) аспірантів з оцінкою та підписом викладача.

 

Відповідальні викладачі навчальних дисциплін (формою підсумкового контролю за якими є залік) мають:

1. Підраховати суму балів, отриманих кожним аспірантом упродовж семестру – за поточну успішність;

2. Заповнити у електронному файлі «Відомість обліку успішності» стовбці:

2.1 «Підсумкова оцінка з дисципліни» (виставити оцінки за усіма шкалами);

2.2 «Дата» (останнє заняття на заліковому тижні за розкладом).

3. Роздрукувати «Відомість обліку успішності» та підписати власноруч (викладач та завідувач кафедри);

 

Надати повністю заповнені «Відомості обліку успішності» за навчальними дисциплінами до відділу аспірантури і докторантури до 25.06.2023 р.

 

Аспіранти, які не будуть мати оцінки, що внесені до Відомостей обліку успішності до 25.06.2023 р., – вважатимуться такими, що мають академічні заборгованості та мають усунути зазначену заборгованість.

 

У разі наявності академічної заборгованості після аспірант буде відрахований за невиконання індивідуального плану роботи, а саме його освітньої складової.

 

Підсумкові оцінки за навчальними дисциплінами будуть відправлені кожному на корпоративну електронну адресу та можуть бути повідомлені особисто у відділі аспірантури і докторантури.

 

 

 

 

 

роззклад ПА дфн 2021