Ви тут:  Головна Аспірантові На допомогу аспіранту Нормативно-правова база підготовки PhD 🧐

Нормативно-правова база підготовки PhD 🧐

 

Нормативно-правова база підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук в УДУ імені Михайла Драгоманова

 

Починаючи з 1.09.2016 року УДУ імені Михайла Драгоманова здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

 

УДУ імені Михайла Драгоманова продовжує здійснювати підготовку аспірантів (які вступили у 2015 ̶ 2016 навчальному році та раніше) за науковими спеціальностями переліку 2011 року відповідно до Постанови КМУ Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів від 1 березня 1999 р. N 309.

 

Відповідність наукових спеціальностей переліку 2011 року новим науковим спеціальностям переліку 2015 року визначається Наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06.11.2015 р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266» з доповненнями та уточненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 1 лютого 2017 р. № 53).

 

Науковими керівниками здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук можуть бути професіонали (співробітники) УДУ імені Михайла Драгоманова, які відповідають таким Вимогам. Вимоги до керівників здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук НПУ імені М.П. Драгоманова відповідають кадровим вимогам, зазначеним у Додатку 12 до Ліцензованих умов впровадження освітньої діяльності, затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187 та у Постанові КМУ № 347 від 10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187».

 

Розмір стипендії аспірантів і докторантів визначається Постановою КМУ № 882 від 12.07.2004 р. «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами),

 

Порядок захисту дисертацій та присудження наукових ступенів кандидата наук та доктора наук визначається Постановою КМУ № 567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» зі змінами.

Бюлетень ВАК України №5 –  2009 року

 

Вимоги  до  оформлення  дисертацій затверждено наказом Міністерства освіти  і науки України № 40 від 12.01.2017 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

 

Можливість академічної мобільності аспірантів регламентується Постановою Кабінету міністрів України № 579 від 12.08.2015 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність»

 

Порядок присвоєння вчених звань визначається Постановою КМУ № 308 від 25 квітня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656»

 

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

 

«Порядок захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії (для аспірантів вступу 2016 року та пізніше) визначений Постановою КМУ №167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

 


ПОСТАНОВА

від 12 січня 2022 р. № 44
Київ

Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії (↓)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 341 від 21.03.2022}

 


ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань
підготовки та атестації здобувачів наукових ступенів

[завантажити↓pdf]

[завантажити↓word]

(ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 травня 2023 р. № 502)

 

 

роззклад ПА дфн 2021