Ви тут:  Головна Події Знайомство студентів із діяльністю Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Знайомство студентів із діяльністю Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 

25 вересня 2023 р. студенти педагогічного факультету, магістранти освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» і освітньо-професійної програми «Андрагогіка. Освіта дорослих», з гарантом програми доцентом Вишківською Вандою Болеславівною відвідали Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Зустріч було організовано у рамках Угоди про забезпечення умов для проходження практики здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти між Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова та ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 

кПед в ІПООД 25.09.23 2

 

З вітальним словом до студентів звернулася директорка Інституту, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Лук’янова Л.Б. Лариса Борисівна ознайомила гостей з історією та сьогоденням Інституту, акцентувала увагу на сучасних векторах, проблемах і перспективах розвитку освіти дорослих в Україні, окремих аспектах європейського досвіду професіоналізації освіти дорослого населення; на інноваційних практиках професійного та особистісного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

 

кПед в ІПООД 25.09.23 2

 

Завідувачка відділу андрагогіки, доктор педагогічних наук, професор Аніщенко Олена Валеріївна окреслила змістові та організаційні аспекти діяльності відділу андрагогіки, охарактеризувала окремі наукові школи Інституту. Науковцем було окреслено особливості редакційно-видавничої діяльності науковців відділу, презентовано досвід підготовки до друку фахових видань Інституту, діяльність Освітнього хабу ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, зокрема роботу одного із хабів – Центру андрагогічної майстерності.

 

кПед в ІПООД 25.09.23 1