Ви тут:  Головна Події Події Проект концепції "Нова українська школа"

Проект концепції "Нова українська школа"

                                          Обговорюємо проект концепції "Нова українська школа" 

Чабайовс ка плюс  29 вересня 2016 року на базі кафедри філології та методики початкової освіти педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк, завідувач кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки доцент Данилюк О. К.) спільно з кафедрою української мови та методики навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, завідувач кафедри української мови та методики навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені  М. П. Драгоманова професор Семеренко Г. В.) відбувся IІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Модернізація мовно-літературної освіти в початковій школі: надбання, пошук і перспективи розвитку».   

      Чабайовс ка та iн                                   

                                             Робота семінару здійснювалася за такими напрямами:
•    презентація нового курсу українознавства Марії Іванівни Чабайовської   «Я люблю Україну» (кандидат педагогічних наук, доцент М. І. Чабайовська; вчителі початкових класів НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня м. Обухова  ім. Володимира Мельника»: Омельченко Н. М., Синільник В. В.,   Мельник Л. В.);
•    обговорення оновлених навчальних програм з «Літературного читання» (2016 р.), нових орієнтовних вимог до оцінювання та методичних рекомендацій для початкової школи (Бійчук Г. Л., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України; Богданець-Білоскаленко Н. І., доктор педагогічних наук, доцент та ін.).

                                                  Учасники семінару – наукові та освітні заклади:
Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України
Інститут педагогіки Національної академії наук України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Київський університет імені Бориса Грінченка
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
Національний університет «Острозька академія» та ін.

          IMG 9186

Чабайовська Марія Іванівна – канд., пед. наук, доц. кафедри української мови та методики навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова – ознайомила з альтернативним проектом національно-патріотичного виховання учнів початкових класів «Я люблю Україну», обґрунтувала необхідність його запровадження;  вчителі міста Обухів Київської області Омельченко Н. М., Синільник В. В., які працюють за цим проектом, продемонстрували фрагменти заняття у 3 класі на тему «Українська національна іграшка».
Бійчук Галина Леонідівна – канд. пед. наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки Національної академії педнаук України, автор мультимедійних підручників з української літератури, розповіла про інноваційний проект «Розумники», за яким працюють у нашій області.
Актуальними у наш час є зміни у змістовій лінії «Коло читання» програми з «Літературного читання», зокрема дискусійного обговорення набули питання добору сучасних авторів і художніх текстів до хрестоматії. У дискусії взяли участь: Баран Уляна Святославівна – докторант кафедри літератури Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна – доктор педнаук, доц. кафедри української літератури і компатаривістики Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручника «Літературне читання. 4 кл.», Качак Тетяна Богданівна -  канд. філологічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, голова Івано-Франківської філії Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва, автор підручників для студентів вищих навчальних закладів «Зарубіжна література для дітей та юнацтва», «Українська література для дітей та юнацтва», Осадченко Інна Іванівна – доктор педнаук, проф. кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного унівесритету ім. П. Тичини, Вітюк Валентина Володимирівна – канд. педнаук, доц. кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки.