Про студентську наукову роботу на кафедрі ПМПН 🔔

Напрямки студентської наукової роботи на фпп

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

кафедри педагогіки та методики початкового навчання

 

Науково-дослідна робота студентів ОС «бакалавр» та «магістр» організовується за різними напрямками:

 • участь у наукових гуртках та проблемних групах;
 • написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт;
 • участь у роботі НТСА факультету та університету;
 • участь у олімпіадах, конкурсах та науково-практичних конференціях різних рівнів;
 • організація виставок творчих та наукових робіт студентів;
 • публікація статей та тез доповідей.

 

Щороку на кафедрі діють наукові гуртки та проблемні групи, якими керують досвідчені професори, доценти та викладачі кафедри. Зокрема, у 2019-2020 н.р. робота зі студентами проводилася у 15 проблемних групах (близько 80 осіб) за різними напрямками з педагогіки та методик початкового навчання; у 2020-2021 н.р. – діяло 17 проблемних груп (близько 116 студентів). Тематика проблемних груп обирається з урахуванням актуальних питань НУШ, потреб студентів та особливостей професійної підготовки майбутніх учителів в сучасних умовах. 

 

За підсумками роботи наукових гуртків та проблемних груп щороку проводиться Звітно-наукова конференція студентів «Освіта і наука у вимірах 21 століття», де студентська молодь має можливість представити результати своєї науково-дослідної роботи на пленарному та секційних засіданнях. Найкращі виступи та роботи студентів відзначаються грамотами та рекомендуються до друку в загальноуніверситетському  та факультетських збірниках. 

 

З 2014 року студенти спеціальності «Початкова освіта» мають можливість брати активну участь у роботі Наукового товариства студентів і аспірантів (НТСА) нашого Університету та Факультету. Воно об'єднує активних студентів-науковців та аспірантів різних спеціальностей, що прагнуть ділитися своїми науковими досягненнями, пізнавати щось нове та цікаво проводити час у диспутах і дискусіях. У різні роки її активними учасниками були: Костюк А.О. (секретар СНТ (2015-2016 н.р.), Мехед Л.Р. (член СНТ 2015-2017 рр.), Кондратюк Р.А. (голова СНТ 2018-2019 н.р.), Нерух Т.О. (заступник голови СНТ 2018-2019 н.р.), Тимошенко А.А. (член СНТ 2016-2020 рр.), Геращенко О.Є. (член СНТ 2016-2020 рр.), Золотаренко Т.О. (голова НТСА 2019-2020, 2020-2021; 2021-2022 н.р.) та ін.Студенти-бакалаври та магістри приймають активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах, олімпіадах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів. Так, у щорічних Всеукраїнських конкурсах наукових робіт зі спеціальностей «Початкова освіта» та наукової галузі «Педагогіка» у різні роки студенти нашого факультету виборюють призові місця:

 • 2016 р. – Великоіваненко Яна Михайлівна – 1 місце (Науковий керівник – проф. Васютіна Т.М.);
 • 2018 р. – Осіпова Ілона Валеріївна – 2 місце (Науковий керівник – проф. Васютіна Т.М.);
 • 2019 р. – Тимошенко Анна Анатоліївна – 2 місце (Науковий керівник – доц. Васютіна Т.М.);
 • 2020 р. – Золотаренко Тетяна Олександрівна – 2 місце (Науковий керівник – доц. Васютіна Т.М.);
 • 2021 р. – Золотаренко Тетяна Олександрівна – 2 місце (Науковий керівник – проф. Васютіна Т.М.); Голінська Тетяна Володимирівна – 3 місце (Науковий керівник – доц. Коханко О.Г.).

Традиційно студенти приймають участь у щорічній Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта»

 

Результати участі студентів у різних науково-практичних заходах представлено ними у вигляді друкованих праць (статей та тез доповідей).Так, у різні роки наші студенти друкувались у ряді збірників нашого університету, факультету, кафедри та інших вузів. Зокрема, традиційним на кафедрі є науковий збірник студентських публікацій: «НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: пошуки і знахідки» (започаткований у 2013 році).