З Міжнародним днем академічної доброчесності, шановні драгоманівці! (2022)

21 жовтня 2022 року Україна вже втретє долучається до святкування Міжнародного дня академічної доброчесності.

 

Значення академічної культури та доброчесності для сучасної університетської спільноти є незаперечним. Адже здорова академічна культура є безцінним капіталом закладу освіти. Вона створюється повсякчас і стосується не лише загальної корпоративної культури університету, внутрішньої культури студента, а також включає в себе духовні засади, етичні і моральні принципи.

 

Міжнар день акад доброчесності пф 21.10.22

 

Міжнародний центр академічної доброчесності (ICAI) визначає академічну доброчесність як дотримання п’яти фундаментальних цінностей: чесності, довіри, справедливості, поваги, відповідальності та відваги до дій. Оскільки замало лише вірити у фундаментальні цінності. Їх потрібно відстоювати, навіть зіткнувшись із тиском з боку інших чи відмінними поглядами. А це вимагає цілеспрямованості, відданості та відваги.

 

Визначальною стає роль закладів вищої освіти України у вихованні поваги до закону та віри здобувачів і викладачів у власні можливості, прагнення до формування в учасників освітнього процесу вміння чесно та відповідально працювати з інформацією, культивування поваги до інтелектуальної власності та авторських прав. Адже дотримання принципів академічної доброчесності не є одностороннім процесом. Саме викладачі університету є прикладом та взірцем для наслідування молодого покоління, а для самих викладачів джерелом і осередком академічної доброчесності є «етичний кодекс» і корпоративна культура академічної спільноти закладу вищої освіти.

 

Наприклад, реалізація політики академічної доброчесності в НПУ імені М. П. Драгоманова відбувається через:
– нормативно-правове забезпечення (Положення про академічну доброчесність у НПУ імені М.П. Драгоманова);
– моніторинг впровадження академічної доброчесності (проведення опитувань здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників, здійснення перевірки на плагіат наукових робіт);
– консультативну підтримку бібліотеки НПУ імені М. Драгоманова;
– консультування та перевірку на наявність академічного плагіату здобувачів, співробітників та підрозділів університету відділом з питань інтелектуальної власності НПУ імені М. П. Драгоманова;
– проведення заходів, спрямованих на популяризацію академічної доброчесності серед усіх представників академічної спільноти. Адже всі учасники освітнього процесу (науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти, представники менеджменту) в НПУ імені М.П. Драгоманова є суб’єктами академічної доброчесності.

 

Формування нульової толерантності до порушень академічної доброчесності освітньо-наукової спільноти одна із цілей встановлення Міжнародного дня академічної доброчесності. Чесність взагалі та академічна доброчесність зокрема закладають основу для етичного лідерства в майбутньому, а також є потужним ресурсом для самовдосконалення на шляху до професійного успіху. Тож українські науковці продовжують ділитися не лише рекомендаціями, а й конкретними методами боротьби з плагіатом (Сторінки Євгена Ніколаєва: Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності).

 

Таким чином цілеспрямована та узгоджена робота адміністрації, науково-педагогічного персоналу, кураторів академічних груп, студентського парламенту з перших днів навчання здобувачів у закладі освіти в напрямку залучення і різнобічного мотивування студентів до доброчесної участі в освітньому процесі, тренінговий супровід і впровадження спецкурсів з академічної доброчесності є саме тими педагогічними умовами та засобами, які забезпечують ефективне формування навичок академічної доброчесності у здобувачів та інших суб’єктів освітнього процесу. А виховання небайдужості у викладачів та студентів до якісної освіти в Україні є запорукою втілення в життя ідеалів доброчесності та високого професіоналізму, тим мотивом, що надихає нашу молодь розвиватися, створювати власні проєкти та досягати нових вершин в освіті та науці на засадах академічної доброчесності.

 

ІНФОГРАФІКА:

 

Міжнар день акад доброчесності пф 21.10.22

Чи я плагіював? Змістовний рисунок із видами плагіату. Переклад з англ. — Проект сприяння академічній доброчесності в Україні.

 

Міжнар день акад доброчесності пф 21.10.22

Спектр плагіату 2.0. Оновлена версія попередньої інфографіки. Переклад з англ. — Світлана Чуканова.

 

Міжнар день акад доброчесності пф 21.10.22

Академічна доброчесність в оцінюванні в умовах дистанційного навчання. Переклад з англ. — Світлана Чуканова.
Джерело: Українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності