Ви тут:  Головна Наука Конференції Тези конференцій Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми психології розвитку особистості" (14-15 травня 2020 року)

Збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми психології розвитку особистості" (14-15 травня 2020 року)

 Збірник тез Психологічний і педагогічний дискурс 2020

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС: НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВЧЕНИХ : збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. Т. О. Олефіренка. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020.– 344 с.

 

До збірника ввійшли матеріали учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми психології розвитку особистості”, у яких науковці розглядають актуальні питання теорії, методології й практики психології розвитку особистості в умовах соціальних та інформаційних змін. Матеріали збірника можуть бути використані науковцями, практиками, здобувачами вищої освіти в галузі психології, педагогіки та дотичних до них наук.