Ви тут:  Головна Наука Студентська наукова робота Про студентську наукову роботу на ПФ Про студентську наукову роботу на факультеті

Про студентську наукову роботу на факультеті

Напрямки студентської наукової роботи на фпп

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Науково-дослідна робота студентської молоді факультету організовується за різними напрямками:

 • участь у наукових гуртках та проблемних групах;
 • написання курсових, бакалаврських та магістерських робіт;
 • участь у роботі НТСА факультету та університету;
 • участь у олімпіадах, конкурсах та науково-практичних конференціях різних рівнів;
 • організація виставок творчих та наукових робіт студентів;
 • публікація статей та тез доповідей.

На усіх кафедрах Факультету постійно діють наукові гуртки та проблемні групи, якими керують досвідчені професори, доценти та викладачі кафедр. Зокрема, у 2019 році робота зі студентами проводилася у 10 наукових гуртках та у 66 проблемних групах (близько 528 осіб) за різними напрямками педагогіки та методик початкового навчання; дошкільного виховання, практичної психології, образотворчого мистецтва та валеології. Кількість студентів, що займаються у наукових гуртках та проблемних групах, охоплює у різні роки від 350 до 550 осіб різних курсів, спеціальностей та освітніх рівнів. Варто відзначити, що контингент студентів, які прагнуть займатися науково-дослідною роботою у порівнянні з попередніми роками у останні роки зріс (Наприклад, у 2016 – 350 осіб, 2017 – 546, 2018 – 548, 2019 – 528.).

За підсумками роботи наукових гуртків та проблемних груп щороку проводиться Звітно-наукова конференція студентів «Освіта і наука у вимірах 21 століття», де студентська молодь має можливість представити результати своєї науково-дослідної роботи на пленарному та секційних засіданнях. Найкращі виступи та роботи студентів відзначаються грамотами та рекомендуються до друку в загальноуніверситетському  та факультетських збірниках.

З 2014 року на факультеті активно працює студентське наукове товариство СНТ (нині НТСА – наукове товариство студентів і аспірантів). Воно об'єднує активних студентів-науковців та аспірантів різних спеціальностей, що прагнуть ділитися своїми науковими досягненнями, пізнавати щось нове та цікаво проводити час у диспутах і дискусіях. У різні роки її активними учасниками були: Шаповалов А.С. (голова СНТ 2014-2016 рр.), Чигер І.С. (заступник голови 2015-2017 рр.), Вакуліна О.І. (голова СНТ 2016-2018 рр.),  Костюк А.О. (секретар СНТ (2015-2016 н.р.), Огородник І.О. (секретар СНТ 2016-2018 рр.), Мехед Л.Р. (член СНТ 2015-2017 рр.), Кондратюк Р.А. (голова СНТ 2018-2019 н.р.), Нерух Т.О. (заступник голови СНТ 2018-2019 н.р.), Тимошенко А.А. (член СНТ 2016-2020 рр.), Геращенко О.Є. (член СНТ 2016-2020 рр.), Золотаренко Т.О. (голова НТСА 2019-2020 н.р.) та ін.

Студенти приймають активну участь у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, конкурсах, олімпіадах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів. Так, зокрема, вже стала традицією участь та перемога студентів у щорічній Всеукраїнській студентській олімпіаді з різних спеціальностей («Початкова освіта» та «Дошкільна освіта»). У різні роки призові місця вибороди:

 • У 2014 р. – Костюк Ольга Олексіївна, студентка спеціальності «Початкова освіта», зайняла II місце;
 • У 2017 р. – Веселовська Тетяна Сергіївна, студентка спеціальності «Дошкільна освіта», виборола I місце,  а Шпилева Діана Сергіївна, студентка спеціальності «Початкова освіта», III місце.
 • У 2019 р. – Коваль Юлія Олександрівна, студентка спеціальності «Дошкільна освіта», виборола I місце.

У щорічному Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальностей «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Образотворче мистецтво», «Психологія» у різні роки студенти нашого факультету виборюють призові місця:

 • 2015 р. – Ярошук Тетяна Юріївна - 3 місце за наукову роботу зі спеціальності «Початкова освіта».
 • 2016 р. – Великоіваненко Яна Михайлівна – 1 місце за наукову роботу зі спеціальності «Початкова освіта»; Шаповалов Андрій Сергійович – 2 місце за наукову роботу зі спеціальностей «Практична психологія»; Крикун Інна Вікторівна – 3 місце за наукову роботу зі спеціальностей «Дошкільна освіта».
 • 2017 р. – Деулін Микита Павлович – 2 місце за наукову роботу з галузі наук «Педагогічна та вікова психологія». Огородник Ірина Олегівна – 3 місце за наукову роботу зі спеціальності «Дошкільна освіта».
 • 2018 р. – Осіпова Ілона Валеріївна – 2 місце за наукову роботу зі спеціальності «Початкова освіта».
 • 2019 р. – Тимошенко Анна Анатоліївна – 2 місце за наукову роботу зі спеціальності «Початкова освіта».

Результати участі студентів у різних науково-практичних заходах представлено ними у вигляді друкованих праць (статей та тез доповідей).Так, у різні роки наші студенти друкувались у ряді збірників нашого університету, факультету та інших вузів. Зокрема, на Факультеті постійно діють студентські збірники:

 1. НАУКОВИЙ ПРОСТІР СТУДЕНТА: пошуки і знахідки: Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції / упоряд. Коханко О.Г. // за заг. ред. акад. Бондаря В.І., проф. Матвієнко О.В.
 2. «ІНТЕРФОРУМ». Збірник наукових робіт студентів з іноземної мови.
 3. Студентський вісник «ЛОГОС» / За заг. ред. М.І. Чабайовської.