Ви тут:  Головна Наука Студентська наукова робота Оголошення Увага! Конкурс наукових робіт зі спеціальності "Початкова освіта"

Увага! Конкурс наукових робіт зі спеціальності "Початкова освіта"

конкурс 2022

ОГОЛОШЕННЯ!

 

Шановні студенти спеціальності «Початкова освіта», триває щорічний 1 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА».

 

На Конкурс можна подавати самостійно підготовлені наукові роботи студентів з актуальних питань початкової освіти. Наукові роботи мають бути пошукові за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

 

Вимоги до наукових робіт визначено у Розділі ІІІ Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 15 травня 2017 р. за № 620/30488.

 

Вимоги до оформлення робіт (з Положення):

  • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
  • наукова робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
  • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
  • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
  • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

 

На титульній сторінці наукової роботи зазначаються прізвище, ініціали автора та наукового керівника.

 

Наукові роботи, подані з порушенням вимог цього розділу, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсних комісій знімаються з розгляду.

 

Кінцевий термін подання робіт: 20 січня 2022 року.

 

Результати 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт буде оголошено після 27 січня 2022 року.

 

Роботи надсилати на електронну адресу оргкомітету кафедри педагогіки та методики початкового навчання: o.h.kokhanko@npu.edu.ua (відповідальна – доц. Коханко О.Г.; м.т.063-589-47-50).